• Reading Bay
  • pre 1
  • pre 2
  • Reading Bay

Latest View All

എം. ടി. യുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ

എം. ടി. യുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ

ജനിച്ചുവളർന്ന നാട്ടിൻപുറത്തിന്റെ കാഴ്ചകളിലൂടെ വായനക്കാരുടെ ചുമലിൽ കൈയിട്ടുനടക്കുന്ന എം .ടി മഞ്ചാടിക്കുരു പോലെ സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ തുണ്ടുകൾ നൽകുന്നു...

View More
ആരു ഞാനാകണം

ആരു ഞാനാകണം

സദാ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സാണ് ഈ കവിതകളുടെ ചൈതന്യം. നിഷ്കപടമായ  ആഖ്യാനരീതിയാണ് ഇവയുടെ സൗന്ദര്യം. സമകാലിക ജീവിത്തിന്റെ പൊരുത്തക്കേടുകളോടും  നഷ്ടങ്ങളോടും പോയകാല വിഭൂതികളോടും സഹകജമായ സ..

View More
സന്തുഷ്ട കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ രസതന്ത്രം

സന്തുഷ്ട കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ രസതന്ത്രം

കെട്ടുറപ്പുള്ള കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ശക്തമായൊരു സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ അല്ലറ ചില്ലറ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ അനിവാര്യമാണെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ പുസ്‌തകം ചർച്ചചെയ്യുന്നത് ...

View More
മരിച്ചവരുടെ കടൽ

മരിച്ചവരുടെ കടൽ

ചരിത്രത്തിലൂടെ എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാവന നടത്തുന്ന നിരന്തരസഞ്ചാരങ്ങളും  അവ മറനീക്കിക്കൊണ്ടു വരുന്ന മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളുടെ ആഴവും  ഒരു കുഴൽക്കണ്ണാടിയിലെന്നപോലെ അശോകന്റെ കഥകളിൽ തെളിയുന്നു...

View More
ഉദയം മറന്ന സൂര്യൻ

ഉദയം മറന്ന സൂര്യൻ

മനുഷ്യത്വം അറ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഏകാകിയായിത്തീരുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചോർത്തുള്ള നെടുവീർപ്പുകളാണ് ഈ രചനകൾ ..

View More
തായ്‌വേരുകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ

തായ്‌വേരുകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ

ഭാഷയും സംസ്കാരവും തമ്മിലുളള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെതിരിച്ചറിയാനും ഭാഷ നിർവ്വഹിക്കുന്ന സാമൂഹിക ധർമ്മത്തെ മനസിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന പത്തു ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. ..

View More
ആകാശം ചാഞ്ഞിറങ്ങിവരുന്ന ചുംബനങ്ങൾ

ആകാശം ചാഞ്ഞിറങ്ങിവരുന്ന ചുംബനങ്ങൾ

കേരളീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സാന്ദ്രത നിലനിർത്തുമ്പോഴും ,കുറെ നവരത്യകളിലേക്ക്‌ വെളിച്ചം വീശുന്നതാണ് സജി ഏബ്രഹാമിന്റെ ഈ കൃതി ...

View More
കൽപ്രമാണം

കൽപ്രമാണം

ജലവ്യവസ്ഥയും ആവാസവ്യവസ്ഥയും തകർക്കപ്പെട്ട് പാരിസ്ഥിതികമായ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലുഴലുന്ന ജനതയുടെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിരോധങ്ങളുമാണ് ഈ നോവൽ .പല തലങ്ങളിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വായനയും ചർച്ചയും ആവശ്യപ്പെടുന്ന കൃതിയാണ് ര..

View More

Popular View All

Unscripted Lives
Rs.1,600.00 Rs.1,200.00

Unscripted Lives

“Mysteries of the world could be read from different angles in a photograph. The concept of a dreaming nomad with cam in his arms, clicking away at the realities of this world is breathtaking. He..

View More
ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ

ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ

പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ

വ്യാസഭാരതത്തിലെ കഥയെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും പാത്രങ്ങളെയും ഇതിഹാസത്തിന്റെ അതേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്  ഉപജീവിക്കുന്ന നോവലാണിത്. കർണ്ണന്റെ സമ്പൂർണ്ണകഥയാണ് ഈ കൃതിയുടെ പ്രധാനഭാഗം...

View More
ഓ കാനഡ

ഓ കാനഡ

ഫാത്തിമ മുബീൻ

മണിക്കുട്ടൻ എന്ന കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചകളിലൂടെ കാനഡയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയും ജീവിതരീതിയും ആചാരങ്ങളും നാടും കാടും..അങ്ങനെയങ്ങനെയെല്ലാം രസകരമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി. വിനോദവും വിജ്ഞാനവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ..

View More
ആറടിക്കടൽ

ആറടിക്കടൽ

സംവിധാനന്ദ്

വെറും വാക്കുകളുടെ കൂമ്പാരം ഒരു ശബ്ദനിഘണ്ടു മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, കവിതയാവുന്നില്ല. വാക്കുകളുടെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ചേർത്തുവയ്പിന് മേൽ കവിയുടെ ഒരു കണ്ണുതുറപ്പിക്കലുണ്ട്. അതുവരേയേ ഉള്ളൂ കവിതയും കവിയും തമ്മിലു..

View More
വായുപുത്രന്മാരുടെ ശപഥം - ശിവപുരാണം 3

വായുപുത്രന്മാരുടെ ശപഥം - ശിവപുരാണം 3

അമീഷ്

ഇരുപത് ലക്ഷം പ്രതികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ ശിവപുരാണത്രയത്തിലെ അവസാനഭാഗം. ആരേയും വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെയും ചരിത്രഗാഥയുടെയും ആഴങ്ങളിലേക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന കാല്പനിക ചാരുതയാണ് ഈ നോ..

View More
കവർസ്റ്റോറി (കഥകൾ/പഠനങ്ങൾ)

കവർസ്റ്റോറി (കഥകൾ/പഠനങ്ങൾ)

കെ ബി ശെൽവമണി

സർഗ്ഗാത്മകചരിത്രത്തിലേക്ക് കഥയുടെ മുന്നേറ്റം അടയാളം ചെയ്ത 15 കഥകൾ. ഒപ്പം അവയെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന 15 പഠനങ്ങൾ. തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതത്തിന്റെ അകവും പുറവും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രചനകളുടെ ജീവിതപുസ്തകം..

View More