• Reading Bay
  • pre 1
  • pre 2
  • Reading Bay

Latest View All

മന്ദം പുറത്തിന്റെ മന്ദസ്മിതങ്ങൾ

മന്ദം പുറത്തിന്റെ മന്ദസ്മിതങ്ങൾ

'മന്ദം പുറത്തിന്റെ മന്ദസ്മിതങ്ങൾ'വായിക്കുമ്പോൾ ,ഓർമ്മയിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഭൂതകാലത്തിന്റ ധന്യത ,അതു വായിക്കുന്നവരിലേക്കുകൂടി സംക്രമിക്കുന്നു ;കാരണം അവർക്കുവേണ്ടി ,അവരുടെ ഭൂതകാലം കൂടിയാണ് അയാൾ വീണ്..

View More
സ്വപ്നമോ യാഥാർത്ഥ്യമോ ?

സ്വപ്നമോ യാഥാർത്ഥ്യമോ ?

ആത്മകഥാകഥനത്തിൽ പുതിയൊരു ഭാവുകത്വത്തിന്റെ ഉദയം വിളംബരം ചെയ്യുകയാണ് ഈ പുസ്‌തകം ...

View More
തീരെ ചെറിയ ചിലർ ജീവിച്ചതിന്റെ മുദ്രകൾ

തീരെ ചെറിയ ചിലർ ജീവിച്ചതിന്റെ മുദ്രകൾ

തീരെ ചെറിയ ചിലർ കടന്നുപോയ ചരിത്രപ്പെരുവഴിയുടെ ആഖ്യാനമാണ് ഈ നോവൽ .സാമൂഹികപ്രസക്തികൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട 'ഒസ്സാത്തി' എന്ന നോവലിന്റെ രചയിതാവായബീനയുടെ പ്രഥമനോവൽ ...

View More
പാവ മൂസ

പാവ മൂസ

ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് രതിയും ലഹരിയും പകർന്നാടിയ ഉത്സവങ്ങളുടെ തെരുവിലേക്ക് സ്വയം നടന്നുപോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമാണ് ഈ നോവൽ ...

View More
വാക്ക് പൂക്കുന്ന യാമങ്ങൾ

വാക്ക് പൂക്കുന്ന യാമങ്ങൾ

സിന്ധുവിന്റെ  കവിതയുടെ  ആധാരശ്രുതി  പ്രണയം തന്നെയാണ് .എന്നാൽ കാമഗന്ധമില്ലാത്ത ആത്മീയ പ്രണയത്തിന്റെ പരാഗരേണുക്കളാണ് അധികംവരികളിലും തിളങ്ങി വിളങ്ങുന്നത്‌ ...ഏത് ആശയത്തെയും അർദ്ധോക്തിയിൽ വ..

View More
അതിനുശേഷം രോഗീലേപനം

അതിനുശേഷം രോഗീലേപനം

മനസ്സിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ മാത്രം കേൾക്കാവുന്ന സംസാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ,ദുരിതങ്ങളുടെ ആകാശത്തിൽ നിന്നു ചെങ്കല്ലുനിറത്തിൽ മാത്രം വീശുന്ന കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് ,മണ്ണിന്റെ പല അടരുകൾക്കടിയിലെ ഐസ് കട്ടകളുടെ തണു..

View More
മക്കന
Rs.100.00

മക്കന

വാക്കിന്റെ പൊരുളാണ് കവിതയെന്നും കവിതയുടെ പരമലക്ഷ്യമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നും ഈ എഴുത്തു കാരിക്ക് നന്നായറിയാം .ചരിത്രഗതിയും മനുഷ്യാവസ്ഥയും തമ്മിലുളള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും തസ്മീൻ..

View More

Popular View All

Unscripted Lives
Rs.1,600.00 Rs.1,200.00

Unscripted Lives

“Mysteries of the world could be read from different angles in a photograph. The concept of a dreaming nomad with cam in his arms, clicking away at the realities of this world is breathtaking. He..

View More
ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ

ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ

പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ

വ്യാസഭാരതത്തിലെ കഥയെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും പാത്രങ്ങളെയും ഇതിഹാസത്തിന്റെ അതേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്  ഉപജീവിക്കുന്ന നോവലാണിത്. കർണ്ണന്റെ സമ്പൂർണ്ണകഥയാണ് ഈ കൃതിയുടെ പ്രധാനഭാഗം...

View More
ഓ കാനഡ

ഓ കാനഡ

ഫാത്തിമ മുബീൻ

മണിക്കുട്ടൻ എന്ന കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചകളിലൂടെ കാനഡയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയും ജീവിതരീതിയും ആചാരങ്ങളും നാടും കാടും..അങ്ങനെയങ്ങനെയെല്ലാം രസകരമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി. വിനോദവും വിജ്ഞാനവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ..

View More
ആറടിക്കടൽ

ആറടിക്കടൽ

സംവിധാനന്ദ്

വെറും വാക്കുകളുടെ കൂമ്പാരം ഒരു ശബ്ദനിഘണ്ടു മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, കവിതയാവുന്നില്ല. വാക്കുകളുടെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ചേർത്തുവയ്പിന് മേൽ കവിയുടെ ഒരു കണ്ണുതുറപ്പിക്കലുണ്ട്. അതുവരേയേ ഉള്ളൂ കവിതയും കവിയും തമ്മിലു..

View More
വായുപുത്രന്മാരുടെ ശപഥം - ശിവപുരാണം 3

വായുപുത്രന്മാരുടെ ശപഥം - ശിവപുരാണം 3

അമീഷ്

ഇരുപത് ലക്ഷം പ്രതികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ ശിവപുരാണത്രയത്തിലെ അവസാനഭാഗം. ആരേയും വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെയും ചരിത്രഗാഥയുടെയും ആഴങ്ങളിലേക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന കാല്പനിക ചാരുതയാണ് ഈ നോ..

View More
കവർസ്റ്റോറി (കഥകൾ/പഠനങ്ങൾ)

കവർസ്റ്റോറി (കഥകൾ/പഠനങ്ങൾ)

കെ ബി ശെൽവമണി

സർഗ്ഗാത്മകചരിത്രത്തിലേക്ക് കഥയുടെ മുന്നേറ്റം അടയാളം ചെയ്ത 15 കഥകൾ. ഒപ്പം അവയെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന 15 പഠനങ്ങൾ. തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതത്തിന്റെ അകവും പുറവും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രചനകളുടെ ജീവിതപുസ്തകം..

View More