• Reading Bay
  • pre 1
  • pre 2
  • Reading Bay

Latest View All

ധീരസമീരേ യമുനാതീരേ

ധീരസമീരേ യമുനാതീരേ

ജന്മപരിമിതിയെയും ജൈവസീമയെയും അതിവർത്തിക്കുവാനുള്ള അദമ്യചോദനയാണ് ഗോപികാ പ്രണയത്തിന്റെ ഭാവബിന്ദു . ഈ ഭാവബിന്ദുവിന്റെ മൂല്യമാണ് ഡോ .:സ്മിതാദാസിന്റെ കൃതിയുടെ മൂല്യം എന്നുനിർദ്ധാരണം ചെയ്യാം . ..

View More
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മകഥാസംഗ്രഹം

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മകഥാസംഗ്രഹം

സമൂഹത്തിലൊളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ക്രൂരതകൾക്കും ചുറ്റും നടക്കുന്ന അനീതികൾക്കുമൊക്കെ എതിരേയുള്ള കഥാപ്രതികാരങ്ങളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം .അവ നമ്മൾ കാണാനിഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂക്ഷസത്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകകളാക..

View More
കഥകൾ മടങ്ങിവരും കാലം

കഥകൾ മടങ്ങിവരും കാലം

അസുരമായ പുതിയ കാലത്തെ അത്യന്തം സൂക്ഷ്മതയോടെ സമീപിക്കുന്ന ഈ രചനകൾ ജീവിതത്തിന്റെ പരുക്കൻ പാതകളിലൂടെയുള്ള പ്രമേയസഞ്ചാരങ്ങളാണ് .നിത്യജീവിതത്തിലെ അത്യന്തം ലളിതമായ കൗതുകങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യനെന്ന വിചിത്രജീവിയുടെ..

View More
ഒന്ന് എന്ന ഇരട്ടസംഖ്യ

ഒന്ന് എന്ന ഇരട്ടസംഖ്യ

ഈ കവിതകൾ ജീവിതത്തിന്റെ നരച്ചുതുടങ്ങുന്ന പച്ചകൾ മാത്രമല്ല, അതിജീവനത്തിന്റെ രേഖയിലെ മഴയും വെയിലും രാത്രിയും പകലും വിശപ്പും പ്രണയവും രതിയും വരയുന്നു. ..

View More
പുഞ്ചപ്പാടം കഥകൾ
Release date : 31/07/2018

പുഞ്ചപ്പാടം കഥകൾ

പുഞ്ചപ്പാടത്തിന്റെ പച്ചപ്പിൽ നിന്നും സമകാലിക ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുണ്ടനിറങ്ങളിലേക്ക് പരിഹാസത്തിന്റെ ചൂട്ട് മിന്നിക്കുന്ന രചനകൾ ...

Pre-Order View More
സത്യമംഗലം

സത്യമംഗലം

30

എല്ലാ അലങ്കാരങ്ങളും അഴിഞ്ഞുവീഴുമ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യനിലും തെളിഞ്ഞുവരുന്ന സത്യങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണ തകളെ തീർത്തും സുതാര്യമായ ഭാഷയിലും സന്ദർഭങ്ങളിലും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലുമായി കൊരുത്തിട്ട ഒരു കൂട്ടം കഥകൾ .നമ്മുടെ ചോ..

View More
വയനാട്ടുകുലവൻ

വയനാട്ടുകുലവൻ

അനുഷ്ഠാന കലാരൂപമെന്ന വിശേഷണത്തിനപ്പുറം ഒരുജനതയുടെ ആത്മസ്വരൂപത്തിന്റെ വെളിപാടും വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷകളും ഉൾച്ചേർന്ന ഗ്രാമ്യജീവിതത്തിന്റെ നേർചിത്രങ്ങളാണ് തെയ്യങ്ങൾ .അവയിൽ അതിപ്രധാനസ്ഥാനമുള്ള വയനാട്ടുകുലവ..

View More
എന്നെങ്കിലും

എന്നെങ്കിലും

ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രന്റെ ഭാവസാന്ദ്രവും ഹൃദയഹാരിയുമായ ഏറ്റവും പുതിയ കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് എന്നെങ്കിലും .മലയാളകവിത മരിക്കുന്നില്ല എന്നതിന് ഏറ്റവും ശക്തമായ തെളിവ് .പദങ്ങൾകൊണ്ട്‌ മായാജാലം തീർക്കുന്ന ഈ കവിതക..

View More

Pre-Order View All

പുഞ്ചപ്പാടം കഥകൾ
Release date : 31/07/2018

പുഞ്ചപ്പാടം കഥകൾ

പുഞ്ചപ്പാടത്തിന്റെ പച്ചപ്പിൽ നിന്നും സമകാലിക ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുണ്ടനിറങ്ങളിലേക്ക് പരിഹാസത്തിന്റെ ചൂട്ട് മിന്നിക്കുന്ന രചനകൾ ...

Pre-Order View More

Popular View All

Unscripted Lives
Rs.1,600.00 Rs.1,200.00

Unscripted Lives

“Mysteries of the world could be read from different angles in a photograph. The concept of a dreaming nomad with cam in his arms, clicking away at the realities of this world is breathtaking. He..

View More
ആറടിക്കടൽ

ആറടിക്കടൽ

സംവിധാനന്ദ്

വെറും വാക്കുകളുടെ കൂമ്പാരം ഒരു ശബ്ദനിഘണ്ടു മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, കവിതയാവുന്നില്ല. വാക്കുകളുടെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ചേർത്തുവയ്പിന് മേൽ കവിയുടെ ഒരു കണ്ണുതുറപ്പിക്കലുണ്ട്. അതുവരേയേ ഉള്ളൂ കവിതയും കവിയും തമ്മിലു..

View More
ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ

ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ

പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ

വ്യാസഭാരതത്തിലെ കഥയെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും പാത്രങ്ങളെയും ഇതിഹാസത്തിന്റെ അതേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്  ഉപജീവിക്കുന്ന നോവലാണിത്. കർണ്ണന്റെ സമ്പൂർണ്ണകഥയാണ് ഈ കൃതിയുടെ പ്രധാനഭാഗം...

View More
ഓ കാനഡ

ഓ കാനഡ

ഫാത്തിമ മുബീൻ

മണിക്കുട്ടൻ എന്ന കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചകളിലൂടെ കാനഡയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയും ജീവിതരീതിയും ആചാരങ്ങളും നാടും കാടും..അങ്ങനെയങ്ങനെയെല്ലാം രസകരമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി. വിനോദവും വിജ്ഞാനവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ..

View More
വായുപുത്രന്മാരുടെ ശപഥം - ശിവപുരാണം 3

വായുപുത്രന്മാരുടെ ശപഥം - ശിവപുരാണം 3

അമീഷ്

ഇരുപത് ലക്ഷം പ്രതികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ ശിവപുരാണത്രയത്തിലെ അവസാനഭാഗം. ആരേയും വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെയും ചരിത്രഗാഥയുടെയും ആഴങ്ങളിലേക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന കാല്പനിക ചാരുതയാണ് ഈ നോ..

View More
കവർസ്റ്റോറി (കഥകൾ/പഠനങ്ങൾ)

കവർസ്റ്റോറി (കഥകൾ/പഠനങ്ങൾ)

കെ ബി ശെൽവമണി

സർഗ്ഗാത്മകചരിത്രത്തിലേക്ക് കഥയുടെ മുന്നേറ്റം അടയാളം ചെയ്ത 15 കഥകൾ. ഒപ്പം അവയെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന 15 പഠനങ്ങൾ. തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതത്തിന്റെ അകവും പുറവും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രചനകളുടെ ജീവിതപുസ്തകം..

View More